Продукты:

Характеристики:

Nr produktu8080
Wymiary662 x 664 cm
Strefa bezpieczeństwa1062 x 964 cm
Wysokość całkowita347 cm
Wysokość swobodnego upadku130 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017tak
Przedział wiekowy3-12